Disclaimer

Disclaimer
Deze internetsite is eigendom van LIBÉMA B.V. LIBÉMA B.V. is onderdeel van Libéma Exploitatie B.V.
Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer, de Privacy Verklaring en de Copyright.

Alle gegevens die u stuurt naar LIBÉMA B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan LIBÉMA B.V. ter beschikking stelt, geldt dat LIBÉMA B.V. handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst LIBÉMA B.V. naar haar Privacy verklaring welke op deze site geplaatst is.

Aansprakelijkheid
LIBÉMA B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LIBÉMA B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. LIBÉMA B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer LIBÉMA B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. LIBÉMA B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door LIBÉMA B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van LIBÉMA B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBÉMA B.V. is het niet toegestaan links naar de websites van LIBÉMA B.V. weer te geven.

Intellectuele eigendomsrechten
LIBÉMA B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBÉMA B.V.

Online communicatie
Berichten die u per email naar LIBÉMA B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. LIBÉMA B.V. raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per email aan LIBÉMAB.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per email aan LIBÉMA B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Copyright 2016 LIBÉMA B.V.