Privacyverklaring

Autotron Rosmalen B.V. (“Autotron”) is een dochtervennootschap van Libéma Exploitatie B.V. (“Libéma”). Libéma en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Autotron, hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van hun (potentiële) klanten en de bezoekers van haar parken, de website www.libema.nl en de overige aan Libéma gerelateerde websites (“Websites”). Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Libéma. We beschrijven waarom wij uw gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden.

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

Wanneer en hoe gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en andere commerciële berichten

Hoe zit het met het opnemen van telefoongesprekken?

Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op onze website naar een website van derden gebruikt?

Wie hebben er toegang tot uw gegevens en aan welke derden verstrekken wij uw gegevens?

Welke rechten heeft u in verband met het gebruik van uw gegevens?

Hoe kan u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Hoe kan u contact opnemen met ons in verband met het gebruik van persoonsgegevens?

Wat is ons interne beleid voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Wat als dit Privacy Statement wordt gewijzigd?

Op welke wijze kan u uw gegevens inzien?

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Libéma Exploitatie B.V. (“Libéma ”), gevestigd aan de Graafsebaan 133 te (5248NL) Rosmalen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens door alle aan Libéma gelieerde ondernemingen. Libéma gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals kantoorautomatiseringssystemen, administratiesystemen en websitehostingapplicaties). De leveranciers van deze systemen kunnen daardoor ook ten behoeve van Libéma persoonsgegevens van u verwerken. Libéma heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van Libéma en dit privacy statement. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact opnemen met Libéma.

 1. WANNEER VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 2. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 3. WAAROM MOGEN WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN?
 4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
 5. WAT DOEN WIJ MET DE GEGEVENS DIE WIJ AUTOMATISCH VERZAMELEN BIJ HET BEZOEK AAN DE WEBSITE (COOKIES)?
 6. WANNEER EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS VOOR HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN EN ANDERE COMMERCIËLE BERICHTEN?
 7. HOE ZIT HET MET HET OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN?
 8. HOE ZIT HET MET HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS ALS U EEN LINK OP ONZE WEBSITE NAAR EEN WEBSITE VAN DERDEN GEBRUIKT?
 9. WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WELKE DERDEN VERSTREKKEN WIJ UW GEGEVENS?
 10. WELKE RECHTEN HEEFT U IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS?
 11. HOE KAN U EEN KLACHT INDIENEN OVER HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
 12. HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?
 13. HOE KAN U CONTACT OPNEMEN MET ONS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS?
 14. WAT IS ONS INTERNE BELEID VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
 15. WAT ALS DIT PRIVACY STATEMENT WORDT GEWIJZIGD?
 16. OP WELKE WIJZE KAN U UW GEGEVENS INZIEN OF LATEN WIJZIGEN?